قوانین و مقررات کاربری حالا

 • عضویت و ایجاد حساب کاربری در سایت حالا رایگان می‌باشد. اشخاص برای عضویت باید به بخش عضویت مراجعه نمایند. ثبت‌نام در سایت و تکمیل فرم عضویت که در آن اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، شماره تماس و ایمیل دریافت می‌شود به‌منزله آگاهی و پذیرش کامل قوانین و مقررات سایت حالا می‌باشد.
 • هر شخصی فقط می‌تواند یک حساب کاربری داشته باشد و درصورتی‌که بعدا مشخص شود شخصی بیش از یک حساب کاربری داشته است، سایت حالا می‌تواند آن حساب‌ها را حذف و دسترسی کاربر به پروفایل کاربری خود را قطع نماید و کاربر نیز حق هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به این اقدام حالا را ندارد.
 • اشخاص برای عضویت در سایت باید از اطلاعات و مشخصات هویتی خودشان استفاده نمایند و سایت حالا هیچ‌گونه مسئولیتی در ازای تخلف از این ماده ندارد.
 • هر شخصی که به هر مقصود و به هراندازه‌ای از سایت حالا استفاده نماید به معنای آن است که از تمام قوانین و مقررات سایت آگاهی کامل دارد و آن را به‌صورت کامل پذیرفته و تابع آن می‌باشد.
 • اشخاص باید در ایجاد حساب کاربری خود دقت کافی نمایند تا اطلاعات و مشخصات واقعی خود را صحیح و کامل ثبت نمایند. حالا مسئولیتی در قبال نادرست بودن اطلاعات کاربر ندارد.
 • در صورتی که معلوم شود شخصی به تبلیغات منفی، نادرست، ناروا و یا مغرضانه علیه حالا پرداخته یا می‌پردازد، خواه این فعالیت‌ها در فضای آنلاین باشد خواه آفلاین، حالا می‌تواند حساب کاربر را حذف و شخص خاطی را از سایت اخراج نماید.
 • در راستای حفظ داده های اشخاص، اعتماد سازی و قانونمندی و بر طبق قاعده Privilege در روانشناسی،حالا متعهد به حفظ کلیه داده های فردی و تخصصی روانشناختی اشخاص بوده و تحت هیچ شرایطی در هیچ مرجعی این داده ها ارائه نخواهد شد و کاملاً محرمانه حفظ خواهد شد .
 • استفاده از کلیات داده ها بدون نام در پروژه های آماری و تحقیقاتی در راستای ارتقاء دانش جاعه بلامانع است.
نقطه
میز مدرن
نقطه

منابع و مآخذ برای تست های روانشناسی

 • زمینه روانشناسی هیلگارد، نوشته ریتا اتکینسون و همکاران، ترجمه رضا زمانی و همکاران، سالل 1400، انتشارات رشد
 • آزمون های روان شناختی، جلد اول، ارزشیابی شخصیت و سلامت روان، نوشته دکتر علی فتحی آشتیانی، سال، 1400، نشر بعثت
 • آزمون های روانی مبانی نظری و عملی، نوشته دکتر حمزه گنجی، سال 1398، نشر ساوالان
 • روانسنجی، نوشته حمزه گنجی و مهرداد ثابت، سال 1398، نشر ساوالان
 • کاربرد آزمون های روانی، نوشته حسن امین پور و حسین زارع، انتشارات پیام نور
 • Goldberg DP. The Detection of Psychology Illness by Questionnaire. 1st ed. london: Oxford university Press;1973.P. 234- 239.
 • Goldberg DP, Gater R, Sartorius N, Ustun TB, PiccinelliM, Gureje O, et al. The Validity of Two Version of the GHQ Study of Mental Illness in General Health Care. Psychol Med 1997, 27(1):191-197
نقطه
میز مدرن
نقطه
بازگشت به صفحه ورود